Šta smo naučili u Mostaru? / What have we learned in Mostar?

Our Eddie Custovic with Ema Bukovica and Dijana Duvnjak

Our Eddie Custovic with Ema Bukovica and Dijana Duvnjak

Nama najdraži dio ove Akademije je bio Innovation Expo – mini izložba gdje svaki od naših članova predstavlja projekat, naučni rad ili startup na kojem je radio u proteklom periodu. Expo je bila sjajna prilika da se dobije uvid u aktivnost naših članova i fantastične projekte na kojima rade, ali također i za razmjenu ideja između njih samih, pa čak i za potencijalna partnerstva. Na Akademiji u Mostaru, održanoj prošli vikend, svoje projekte je prezentovalo oko 40 naših članova i  svjedočili smo jako zanimljivim idejama: od robotske ruke, preko specijalne olimpijade za djecu pa sve do 3D implanta za lobanju.

IMG_6589.JPG

S druge strane, svaka Akademija je prilika za nas da naučimo nešto novo i trudimo se da svaki put u  fokusu budu određene vještine koje želimo dodatno poboljšati kod naših članova. Ovaj put su to bile vještine efektivne komunikacije i uspješnog prezentovanja ideja. Da bismo dobili najbolji uvid u potrebne faktore za obje vještine, kao goste predavače smo pozvali vrhunske stručnjake koji imaju pregršt iskustva u svojim oblastima.

20190224_120245.jpg

Radionicu o načinu prezentovanja poslovnih ideja su održale uposlenice SPARK poslovnog parka – Iva Đikić i Sara Lerota. Iva je projekt menadžer i kroz svoj startup VRET Solutions je stekla iskustvo prezentovanja pred nekim od najpoznatijih investitora na svijetu, a Sara radi kao menadžer za Startup projekte i svakodnevno ima dodir sa mladim ljudima koji žele predstaviti svoje fantastične ideje. Naučili smo kako jedan kvalitetan pitch treba da bude struktuiran, kako se prilagoditi okruženju u kojem predstavljate, ali i kako improvizovati kada stvari krenu po zlu.

IMG_6798.JPG

Radionicu o strateškom komuniciranju su održale Ema Bukovica, osnivačica marketinške agencije EBBE Comms i Dijana Duvnjak, trenerica komunikacijskih vještina. Sa njima smo naučili kako komunikacija ima mnogo elemenata kojih često nismo svjesni, a koji su od izuzetne važnosti i koje vrhunski majstori komunikacije itekako prate.

Iza sebe imamo vikend pun napornog rada, sjajnog druženja i vrhunske zabave, ali i punih baterija kojima svi zajedno nastavljamo raditi za boljitak mladih i perspektivnih ljudi naše zemlje. Sljedeća Akademija će se održati u Srebrenici sredinom mjeseca juna i svi je s nestrpljenjem očekujemo! Vidimo se tamo!

What have we learned in Mostar?

Our favourite part of this BH Futures Foundation Academy was the Innovation Expo - a small exhibition where each of our members presented a project, scientific work or a startup on which he worked in the past period. The Expo was a great opportunity to gain insight into the activity of our members and fantastic projects on which they work, and a chance to exchange ideas between themselves maybe even form potential partnerships. At the Academy in Mostar last weekend, about 40 of our members presented their projects and we witnessed very interesting ideas: from a robotic arm, through a special Olympics for children to a 3D skull implant.

On the other hand, each Academy is an opportunity for us to learn something new, so each time we try to have specific skills in focus we want to further improve with our members. This time it was the skills of effective communication and successful pitching of ideas. In order to get the best insight into the necessary factors for both skills, we hosted top experts as guest lecturers who have a lot of experience in their fields.

The workshop on how to present business ideas was held by employees of SPARK business park - Iva Đikić and Sara Lerot. Iva is a project manager and through her startup VRET Solutions, she has gained the experience of presenting yourself to some of the most famous investors in the world. Sara works as a Startup Project Manager and is in daily touch with young people who want to present their fantastic ideas. We learned how one quality pitch should be structured, how to adapt to the environment in which you are representing, and also how to improvise when things go wrong.

The workshop on strategic communication was held by Ema Bukovica, founder of the marketing agency EBBE Comms and Dijana Duvnjak, communication skills coach. We have learned with them that communication has many elements that we are often unaware of, and which are of great importance, which top masters of communication are following closely.

We have a weekend full of hard work, great socializing and super entertainment behind us, as well as full batteries to continue working together for the betterment of the young and prospective people of our country. The next Academy will be held in Srebrenica in mid-June and we are all already excited! See you there!Eddie Custovic