Kompanije koje smo posjetili u Mostaru / The companies we visited in Mostar

IMG_6329.JPG

Mi prošli vikend u Mostaru nećemo najviše pamtiti po nezapamćenoj buri u posljednjih nekoliko godina, nego po tome što je protekao u duhu nauke, inovacija, radionica i razmjene iskustava i ideja. Zajedno sa SPARK poslovnim parkom, Intera tehnološkim parkom i IEEE studentskim ogrankom Univerziteta u Mostaru organizovali smo našu prvu ovogodišnju Akademiju.

Ova Akademija je posebna za nas, jer nam je po prvi put domaćin bio Mostar i željeli smo da iskoristimo priliku pa da posjetimo neke lokalne kompanije koje čine fantastične stvari. Prvi na repertoaru je bio Intera tehnološki park, gdje smo kroz prezentaciju direktora, gospodina Vedrana Šimunovića i obilazak kompanije, vidjeli koliko su oni do sada uradili za privredu Bosne i Hercegovine. U svojoj ponudi Intera ima širok spektar usluga kojima nudi odgovore na gotovo sve izazove savremenog poslovnog svijeta. Oni su pravo mjesto za vas ukoliko trebate savjetovanje i pomoć pri pokretanju vlastitog preduzeća i u proteklim godinama su pomogli desetininama startupa da uspiju. Također, upoznali smo se i sa radom Alfaterma, kompanije koja se nalazi na istoj adresi kao i Intera, a koja svojim klijentima pruža niz usluga iz oblasti grijanja, klimatizacije, ventilacije, tehničkih planova, centralnih nadzornih sistema i ostalih djelatnosti vezanih za navedene instalacije.

Nakon Intere i Alfaterma posjetili smo i NSoft, kompaniju koja se bavi izradom softverskih rješenja namijenjenih sportskim kladionicama i priređivačima igara na sreću. Ono što nas je posebno oduševilo jeste činjenica da kompaniju uglavnom čine mladi ljudi u dobi do 30 godina te njihov entuzijazam i ubjeđenje kako se u Bosni i Hercegovini mogu praviti fantastične stvari čak i za svjetsko tržište. NSoft danas ima klijente u 25 zemalja i prisutan je na tržištima Balkana, Istočne Evrope i Afrike.

IMG_3199.JPG

Na kraju, naša posebna zahvala ide SPARK poslovnom parku, koji je bio naš službeni domaćin i koji nam je obezbijedio sve što je potrebno za jednu nezaboravnu Akademiju. Inače, SPARK je napredna digitalno-tehnološka akceleratorska platforma posvećena regionalnim startupima i projektima naručenim od strane vodećih europskih kompanija.

Radite inspirativne stvari i gradite uspješnu priču u Bosni i Hercegovini kroz rad svoje kompanije? Kontaktirajte nas da zajedno budemo pokretač pozitivnih promjena u našem društvu i animiramo mlade ljude!

IMG_6692.JPG

The companies we visited in Mostar

 

We will not remember last weekend for the biggest wind storm in Mostar in the past couple of years, but for the spirit of science, innovation, workshops, and exchange of experiences and ideas. Together with SPARK Business Park, Intera Technology Park and the IEEE Student Branch of the University of Mostar, we organized our first annual Academy.

This Academy was special for us because, for the first time, our host was Mostar and we wanted to take the opportunity to visit some local companies that do fantastic things. The first on the repertoire was the Intera Technology Park, where through the presentation of the director, Mr. Vedran Šimunović and the tour of the company, we saw how much they have done so far for the economy of Bosnia and Herzegovina. Intera provides a wide range of services offering answers to almost all the challenges of the modern business world. They are the right place for you if you need counseling and assistance when starting your own business and over the past few years, they have helped dozens of startups to succeed. We also got acquainted with the work of Alfatherm, a company located at the same address as Intera, which provides its clients with a range of services in the fields of heating, air conditioning, ventilation, technical plans, central control systems and other activities related to these installations.

After Intera and Alfaterm, we also visited NSoft, a company that develops software solutions for sports betting and gambling organizers. We were fascinated by the fact that the company is mostly made up of young people, who are around 30 years old, and their enthusiasm and conviction that fantastic things can be created in Bosnia and Herzegovina even for the world market. NSoft today has clients in 25 countries and is present in the markets of the Balkans, Eastern Europe and Africa.

In the end, our special thanks go to SPARK Business Park, which was our official host and provided us everything that is needed for an unforgettable Academy. Additionally, SPARK is an advanced digital-technology accelerator platform dedicated to regional startups and projects commissioned by leading European companies.

Are you doing inspirational things and building a successful story in Bosnia and Herzegovina through the work of your company? Contact us to be a driver of positive changes in our society and animate young people!

Eddie Custovic