Momcilo Amovic on professional development in Australia

When I got the chance to take part at IEEE SYPC congress in December 2017, I couldn't have imagined where it would lead me, and that I had made one of the best decisions in my life. Since then I am a proud member of Bosnia & Herzegovina Futures Foundation. Through the foundation I got many grants for outstanding events in our country and abroad where my colleagues and I improved our professional and soft skills. However, if someone told me that in less then 12 month from joining the foundation I would be employed as a full stack developer in a company and undertaking a three month professional development placement in Australia , all while making a positive impact on the youth of Bosnia & Herzegovina, I would told them that they are crazy. Well, they were not crazy! Last week I arrived in Melbourne, Australia. I'm working out of the La Trobe Innovation & Entrepreneurship Foundry and this is just a beginning!

Momcilo Amovic Australia.jpg

——

Када сам добио шансу да учествујем на "IEEE SYPC" конгресу у Децембру 2017-те, нисам могао замислити гдје ће ме то одвести, и да сам направио једну од најбољих одлука у животу. Од тада сам поносни члан фондације будућности Босне и Херцеговине. Кроз фондацију сам учествовао на многим догађајима у земљи и ностранству гдје смо моје колеге и ја побољшали своје професионалне способности. Међутим, да ми је неко рекао да ћу за мање од 12 мјесеци од када сам члан фондације почети своју професионалну каријеру и добити прилику да 3 мјесеца проведем у Аустралији на професионалном развоју, успут остављајући позитиван утисак на младе у Босни и Херцеговини, рекао бих да су луди. Нису били луди! Прошле седмице сам стигао у Мелбурн,Аустралија. Тренутно радим у лабораторији за иновације и предузетништво на "La Trobe" универзитету а ово је тек почетак!

Eddie Custovic