PathoGen2017 - BHFutures Foundation Enables Students to attend pathology/genetics school

The first Bosnian-Maltese school of pathology and molecular genetics

27th – 29th April, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

The BH Futures Foundation was honoured to be a platinum sponsor the first school of pathology and molecular genetics “Pathogen 2017”. We have awarded 30 most promising biology students from all over BIH to participate in this unique event.

For the first time in their education, these students had a chance to undertake macroscopic pathomorphologic analysis, pathohistological detection of various diseases, comparative and forensic odontology and application of molecular genetic analysis in population studies. Through this three-day program, the participants had theoretical education in systems, anatomy, odontology, pathlogy, forensics and genetics. Theoretical education was complemented through case studies, where they were able to diagnose various diseases. Within the practical component of the course they worked independently on macroscopic patomorphological analysis of species from the Eastern Adriatic sea: Dasyatias pastinaca (L.), Raja miraletus L. and Scyliorhinus canicula (L.). The second day of the program was dedicated to functional odontological and forensic tests, where participants made identification of the species on the trace of escape basis. On the third day they worked on DNA isolation from species previously used in pathological analyses, PSR reaction, and analysis of the obtained products. In this three-day program “Pathogen” united all fragments of one fundamental pathological research.

We would like to emphasize the fact that 21 participants came to Sharklab ADRIA in order to express their desire to continue their engagement and education within this institution and programs for students. Additionally, five students wrote a petition to their universities searching for improvement in teaching and theoretical knowledge. It is with great enthusiasm that we can say none of the participants indicated any problem during the program.

Prof. Andrej Gajic, Head of PathGen2017

Prof. Andrej Gajic, Head of PathGen2017

FEEDBACK

Monika ŠAFHAUZER Prirodno-matematički fakultet UNSA

„I think that this paper cannot handle all the great praise I have for this course. I am delighted with the content of the course and lecturers. Thank you for teaching us so many new things. My only objection is that only lasted three days. Once again, thank you very much for the given opportunity and effort you put in to share your knowledge. In my opinion we needa lot more of these courses and I promise that I will continue my work and research in the same pace that you have set for us during the course.”

Emina UČAMBARLIĆ Fakultet prirodnih i tehničkih nauka IUS

„For the first time I didn’t feel like a passive observer in the course and this is the first workshop where I felt that the lecturers are there for us, willing to share their knowledge unselfishly. I must say I feel sad realizing all the things I didn’t had knowledge of, but at the same time I feel happy because these lecturers motivated me to work on myself and to see it is never too late for knowledge. For the first time in the last three years the option for me to stay in this country seemed possible. Now I can see that there is group of people with whom I share same interests. You waken up my desire for knowledge in the time I needed it the most.”

Berina MUHOVIĆ Fakultet prirodnih i tehničkih nauka IUS

„During this course I felt motivated to work in this science area. The lecturers put an extraordinary effort  to explain the subjects in order for all of us to understand. They widen my knowledge and encouraged me to find a connection between my education and education presented throughout the program. Once again, I would like to praise the lecturers, they have managed to tranfer the most significant message – encourage some to work, research and open their eyesight.”

--------------------------------------------------------------------

“Pathogen 2017” Prva bosansko-malteška škola patologije i molekularne genetike

27. 29 april Sarajevo, Bosna i Hercegovina

BH Futures Foundation je sa ponosom bila platinum sponzor prve bosansko-malteške škole patologije i molekularne genetike “Pathogen 2017”. Ovim sponzorstvom pužili smo priliku najperpektivnijim studentima biologije i srodnih disciplina sa Univerziteta u Sarajevu i Internacionalnog Univerziteta BURCH da učestvuju u školi ovakve vrste.

Studenti su se po prvi put susreli sa makroskopskim patomorfološkim analizama, patohistološkom detekcijom različitih oboljenja, komparativnom i forenzičkom odontologijom, te primjenom molekularno genetičkih analiza u populacionim studijama. Kroz trodnevni program polaznici su prošli osnove teoretskog obrazovanja iz sistematike, anatomije, odontologije, patologije, forenzike i genetike, dok su kroz studije slučaja (case study) zajedno sa voditeljima pisali dijagnoze različitih oboljenja. U okviru praktičkog dijela kursa, polaznici su prvi dan samostalno radili makroskopske patomorfološke analize na jedinkama Dasyatias pastinaca (L.), Raja miraletus L. i Scyliorhinus canicula (L.) iz istočnog Jadranskog mora. Drugi dan polaznici su radili funkcionalno odontološke analize i forenzičku odontologuju, te su na agaroznoj simulaciji tkiva vršili identifikaciju vrsta na osnovu tragova ugriza. Treći dan kandidati su radili izolaciju DNK materijal iz jedinki korištenih prethodno u patološkim analizama, te PCR reakciju, kao i analizu dobivenih produkata. Na ovaj način zaokružili smo jedno bazično patološko istraživanje.

Od ukupno 30 učesnika samog kursa, njih 21 se javilo u Sharklab ADRIA i izrazilo želju da nastavi svoj angažman i edukaciju u sklopu naše institucije i programa koje za studente finansiramo. Ukupno pet učesnika odlučilo je da piše peticiju na matičnom fakultetu kako bi poboljšali kvalitet nastave i popunili nedostatke u teoretskom znanju. Vrijedi istaći da niti jedan ispitanik nije naznačio bilo kakav problem tokom samog kursa!

IMPRESIJE POLAZNIKA KURSA

Monika ŠAFHAUZER Prirodno-matematički fakultet UNSA

„Smatram da ovaj papir ne može da podnese sve silne pohvale koje imam za ovaj kurs. Naprosto sam oduševljena i sadržajem kursa i izuzetno pristupačnim predavačima. Hvala što ste nas upoznali sa toliko novih stvari, te je je jedina kritika što je trajalo samo tri dana. Velika hvala na pruženoj prilici i samom uloženom vremenu te želji za radom sa studentima. Potrebno nam je mnogo više ovakvih kurseva, te vam obećavam da ću (ćemo) nastaviti istim tempom pri istraživanju koje ste nam ovim putem postavili.“

Emina UČAMBARLIĆ Fakultet prirodnih i tehničkih nauka IUS

„Ovo je prvi kurs/radionica u kojoj se ne osjećam kao pasivni posmatrač i prva radionica gdje osjećam da su predavači tu zbog nas, spremni da nesebično podijeliti znanje sa nama. Tužna sam što sam shvatila koliko ne znam i sretna jer su me upravo ovi predavači motivisali da radim na sebi i da nije kasno. Prvi put u tri godine mi opcija ostanka u svojoj zemlji izgleda mogućom, ali samo iz razloga što ne bih bila sama i imala bih ljude kojima bih se mogla obratiti za pomoć ili savjet bez straha... Ulili ste mi želju za znanjem u trenutku kad mi je bila najpotrebnija.“

Berina MUHOVIĆ Fakultet prirodnih i tehničkih nauka IUS

„Prilikom ovog kursa, moja lična motivacija i želja za radom u ovakvom području aposlutno je podstaknuta. Izuzetno zalaganje za objašnjavanje i razumijevanje predavača, otvorili su mi vidike u svom području te podstaknuli da pronađem ideju i konekciju svoje oblasti sa oblastima sa kojima sam postala dublje upoznata prilikom kursa. Kurs mi je ostavio izuzetno jak dojam, filtrirao te usmjerio moju ličnu profesiju. Izutetna pohvala za predavače koji su svojim znanjem i voljom uspjeli prenijeti najznačajniju poruku, odnosno podstaknuli nekoga na rad, istraživanje te otvaranje vidika u mojoj studiji.“

Fantastični Veterinarski fakultet u Sarajevu kao ekskluzivni partner Sharklab ADRIA već nekoliko mjeseci radi na pionirskim studijama funkcionalne morfologije, patologije, parazitologije i radiologije (RTG/CT) hrskavičastih riba Jadranskog mora, primarno iz Neumskog zaliva (tj. BiH).

Fantastični Veterinarski fakultet u Sarajevu kao ekskluzivni partner Sharklab ADRIA već nekoliko mjeseci radi na pionirskim studijama funkcionalne morfologije, patologije, parazitologije i radiologije (RTG/CT) hrskavičastih riba Jadranskog mora, primarno iz Neumskog zaliva (tj. BiH).