Rijad Saric participated in CoDIT 2019 conference in Paris / Rijad Sarić učestvovao na konferenciji CoDIT 2019 u Parizu

bhff_img1.jpg

It is our pleasure to report another success story of our scholar, engineer and researcher Rijad Saric. This is the second consecutive year he participated in the prestigious international IEEE Conference on Control, Decision and Information Technologies held in Paris, France last week.

The research paper titled “Evaluation of Skeletal Gender and Maturity for Hand Radiographs using Deep Convolutional Neural Networks” is demonstrated during Artificial Intelligence and Data Mining panel and It has been drawn significant attention of attendees during the discussion of presented paper. The research paper will be published in the conference proceedings including the online IEEE Xplore database.

Moreover, being a member of IEEE society, Rijad received an offer to extend his research and submit the new version for journal publication. We are also proud to emphasize that Rijads trip and stay in Paris is supported by La Terra Nostra, Bosnian charity foundation located in Zürich, Switzerland. This foundation aims to support unique projects that will enhance the academic as well as professional education of children in BH.

In summary, we are glad to have a member that has exponential progress in the field of AI since it is becoming a dominant type of intelligence in the various industrial branches today. Looking forward to your future projects, Rijad!

bhff_img2.jpg

Rijad Sarić učestvovao na konferenciji CoDIT 2019 u Parizu

Zadovoljstvo nam je što imamo priliku prenijetu još jednu uspješnu priču, ovaj put vezanu za stipendistu naše Fondacije, inžinjera i mladog istraživača Rijada Sarića. Ovo je druga uzastopna godina njegovog učešća na prestižnoj međunarodnoj IEEE Konferenciji o kontroli, odlučivanju i informacionim tehnologijama održanoj u Parizu prošle sedmice.

Istraživački rad pod nazivom “Evaluacija skeletne strukture i zrelosti za radiografije ruke koristeći duboke konvolutivne neuronske mreže” demonstriran u okviru panela za Umjetnu inteligenciju i data mining (prikupljanje podataka) privukao je značajnu pažnju prisutnih naučnika. Ovaj istraživački rad će biti objavljen u zborniku radova spomenute konferencije, uključujući online IEEE Xplore bazu podataka.

Također, kao član IEEE zajednice, Rijad je dobio ponudu da proširi svoje istraživanje i uradi novu verziju za objavu u žurnalu. S ponosom ističemo da je Rijadovo putovanje i boravak u Parizu podržala La Terra Nostra, bosanska dobrotvorna fondacija koja se nalazi u Zürichu u Švicarskoj. Ova fondacija ima za cilj da podrži jedinstvene projekte koji će unaprijediti akademsko i profesionalno obrazovanje djece i mladih u BiH.

Najzad, drago nam je da je naša Fondacija bogata članom čiji eksponencijalni napredak u oblasti Umjetne inteligencije ponosno pratimo, jer ta oblast postaje dominantan tip inteligencije u različitim industrijskim granama danas. Radujemo se Rijadovim budućim projektima!