Foundation to launch Futures Webinar Series on 25th April

The BH Futures Foundation is launching its “Futures Webinar Series” where global experts cover a variety of topics and share knowledge with the youth of Bosnia & Herzegovina. The first webinar will be hosted on Thursday 25th April (21:00 -22:00 CET) and our speaker will be from the USA. Who will it be? You will have to wait a little longer to find out.

Webinar Series.png

The foundation will host an industry professional at least once a month with the possibilities of hosting webinars on a more regular basis. Webinars allow us to draw on the knowledge and experience of our diaspora and other global experts to advance the career perspective of youth in the homeland.

We have received enormous support for the work we are undertaking and dozens of industry/academics experts have shown an interest in hosting a webinar in their domain.

emerging tech cloud.png

Fondacija pokreće seriju webinara 25. aprila                                        

Fondacija budućnosti BiH uskoro pokreće seriju „Futures Webinar” u kojoj je zamišljeno da svjetski poznati i emimentni stručnjaci u okviru vlastitih webinar sesija pokriju raznovrsne teme, te podijele znanje i iskustvo s mladima u Bosni i Hercegovini. Prvi webinar će biti održan u četvrtak 25. aprila (21:00 - 22: 00 h) i naš govornik će biti iz SAD-a. Ko će to biti? Za tu informaciju ćete morati još malo da sačekate.

Fondacija će prventsveno nastojati angažovati određenog profesionalca iz neke naučne oblasti barem jednom mjesečno, ali postoji mogućnost i učestalijeg održavanja webinara. Webinari nam omogućuju da iskoristimo znanje i iskustvo naše dijaspore i drugih svjetskih stručnjaka kako bismo unaprijedili karijernu perspektivu i prilike mladih ljudi u našoj domovini.

Dobili smo ogromnu podršku za posao koji obavljamo i desetine stručnjaka iz industrije i akademije je pokazalo interes za održavanje webinara u njihovoj domeni.

Eddie Custovic