Our students receive EU grant writing and project management training

EU Projects and Grants writing.jpg

Karijerno i profesionalno usavršavanje studenata je naša zadaća i cilj. Priliku za usavršavanjem profesionalnih vještina dobili su Zorana Štaka i Damir Bajramović. U suradnji s „Centrom za Pastoral mladih Ivan Pavao II.“ , od 22.3 do 23.3 u Sarajevu ovi mladi profesionalci će učestvovati na dvodnevnom treningu izrade projektnih prijedloga za Europske, EU i međunarodnih grantove. Jedna od vrijednosti Fondacije je prenošenje i širenje stečenog znanja, stoga će Damir i Zorana svoje znanje usavršiti i primijeniti u praktičnom radu kroz izradu kvalitetnih, stručnih i profesionalnih programa naše Fondacije. Kreiranjem novih programa i projekata, zajedno s Fondacijom će promijeniti budućnost studenata cijele BiH!

—-

Career and professional development of students in Bosnia & Herzegovina is our goal. The opportunity for improvement of professional skills was received by Zorana Štaka and Damir Bajramović. In cooperation with „Pastoral Youth Center Ivan Pavao II.“ , on the 22.3 – 23.3 in Sarajevo, these young professionals will be participants of two day training for preparation of project proposals for European, EU and international grants. One of the values of the Foundation is transferring and sharing knowledge, so our students will improve and apply their knowledge in practical work through the development of quality and professional programs of our Foundation. By creating new programs and projects, together with the Foundation, we will substantially improve the future of students around BiH!

Eddie Custovic