First steps to success - Sarajevo to Freiburg and back

“Sometimes writing only one e-mail can lead to education or employment opportunities,” says Nermin Đuzić, a talented BH Futures Foundation student.

Having narrowly missed out on a BH Futures Foundation scholarship, Nermin received an e-mail offer from the foundation to participate in the Mentorship Program.
Today, under the guidance of his mentor, Dr Ebrahim Hassan, an expert in the fields of infectious diseases, immunology and virology, Nermin is completing an internship at the Institute of Virology of the University of Freiburg, Germany.

intern 1.jpg

The International Burch University master’s student, who has worked on several scientific projects in genetics and bioengineering, is executive editor of BurchGene magazine, the only publication covering those fields in Bosnia and Herzegovina. Last year Nermin completed an internship at the Federal Institute for Agriculture in Sarajevo.

While working alongside his mentor in an international scientific setting, Nermin says BH Futures Foundation’s Mentorship Program “is an offer which you cannot refuse if you are looking for better career prospects”.

“Biomedical engineering and bioinformatics are experiencing a rise in Europe and our country as well,” Nermin says. “I am aiming to get as much knowledge and experience abroad, which I can share with other young people in my country when I come back. We can provide an example, inspiration and motivation to each other.”

His message to other students is to courageously take that first step towards realising a dream. “Sometimes the first step is the most difficult and if we manage to overcome barriers preventing us from taking it, success is guaranteed.”

BH Futures Foundationfounder Eddie Čustović says: “We are inspired by Nermin’s achievements and attitude. Not only will Nermin benefit from learning from his mentor, but Nermin’s colleagues, too, once he returns to Bosnia and Herzegovina. Helping talented and compassionate future leaders like Nermin on the path to professional success is our foundation’s mission.”

first meeting.jpg

 

----------------------------

Prvi koraci ka uspjehu

„Ponekad vam pisanje samo jednog e-maila može otvoriti vrata novih obrazovnih i poslovnih prilika“, kaže Nermin Đuzić, talentovani student BH Futures Fondacije.

Nermin se prijavio za stipendiju Fondacije, a kako je njegova prijava bila među 25 % najboljih, e-mailom je dobio ponudu da se uključi u Mentorski program.

Danas, uz pomoć mentora, dr. Ebrahima Hassana, stručnjaka iz oblasti infektivnih bolesti, imunologije i virologije, Nermin stažira na Institutu za virologiju Univerziteta u Freiburgu (Njemačka).

Master student Internacionalnog univerziteta Burch u Sarajevu, koji je radio na nekoliko naučnih projekata u oblastima genetike i bioinženjeringa, izvršni je urednik magazina BurchGene, jedine publikacije o tim oblastima u Bosni i Hercegovini. Prošle godine Nermin je stažirao u Federalnom zavodu za poljoprivredu u Sarajevu.

Dok radi uz mentora u međunarodnom okruženju, Nermin kaže da je Mentorski program Fondacije „ponuda koja se ne odbija ako želite unaprijediti svoju karijeru“.

 „Biomedicinski inženjering i bioinformatika su u porastu u Evropi, kao i u našoj zemlji”, kaže Nermin.

„Želim steći što više znanja i iskustva u inostranstvu, koje mogu podijeliti s drugim mladim ljudima u našoj zemlji kada se vratim. Možemo jedni drugima biti primjer, inspiracija i motivacija.“

Njegova poruka drugim studentima je da hrabro zakorače ka ostvarenju svojih snova.

„Ponekad je prvi korak najteži, ali ako uspijemo preći prepreke na tom putu, uspjeh je zagarantovan.“

Osnivač Fondacije Eddie Čustović kaže: „Nerminov uspjeh i pristup radu je zaista inspirativan. Ne samo da će Nermin imati koristi učeći od svog mentora, nego i njegove kolege kada se vrati u Bosnu i Hercegovinu. Misija naše Fondacije je da pomaže talentovanim i nesebičnim budućim liderima poput Nermina na putu ka profesionalnom uspjehu.“

Eddie Custovic